Die hebben echter weinig overtuigende resultaten opgeleverd, gezien de ondergang van de Ierse banken amper enkele maanden na het afleveren van de stress tests. De vraag is uiteraard hoe echte stress testst moeten worden afgenomen.

Volgens Verstraete kan dat gebeuren wanneer daadwerkelijk hair cuts worden aangekondigd, wat kan gevolgen kan hebben voor de kredietmarkten. De verzekeraar kan voor de schade kunnen opdraaien.

Terwijl het mark-to-model wordt toegepast, kunnen mark-to-lower market prijzen kunnen leiden tot afschrijvingen bij de banken.

Die hebben echter weinig overtuigende resultaten opgeleverd, gezien de ondergang van de Ierse banken amper enkele maanden na het afleveren van de stress tests. De vraag is uiteraard hoe echte stress testst moeten worden afgenomen. Volgens Verstraete kan dat gebeuren wanneer daadwerkelijk hair cuts worden aangekondigd, wat kan gevolgen kan hebben voor de kredietmarkten. De verzekeraar kan voor de schade kunnen opdraaien. Terwijl het mark-to-model wordt toegepast, kunnen mark-to-lower market prijzen kunnen leiden tot afschrijvingen bij de banken.