"Ik ben ervan overtuigd dat de ECB een verlaagde herfinancieringsrente en een renteverlaging voor deposito's zal afkondigen, evenals maatregelen om de kredietvoorwaarden voor het MKB te verbeteren, waarschijnlijk in de vorm van langlopende herfinancieringstransacties of op termijn onbeperkte kwantitatieve monetaire verruiming."

Op basis van de recente cijfers zal de ECB zijn groei- en inflatiecijfers voor juni naar beneden moeten bijstellen en ondersteunende maatregelen moeten nemen, stelt Roemheld.

Dit zal met name positieve gevolgen hebben voor staats- en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardering, alsook voor hoogrentende obligaties. Beleggers zullen meer geld in hoogrentende effecten steken en meer naar beleggingen voor de langere termijn kijken.

"Ik ben ervan overtuigd dat de ECB een verlaagde herfinancieringsrente en een renteverlaging voor deposito's zal afkondigen, evenals maatregelen om de kredietvoorwaarden voor het MKB te verbeteren, waarschijnlijk in de vorm van langlopende herfinancieringstransacties of op termijn onbeperkte kwantitatieve monetaire verruiming." Op basis van de recente cijfers zal de ECB zijn groei- en inflatiecijfers voor juni naar beneden moeten bijstellen en ondersteunende maatregelen moeten nemen, stelt Roemheld. Dit zal met name positieve gevolgen hebben voor staats- en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardering, alsook voor hoogrentende obligaties. Beleggers zullen meer geld in hoogrentende effecten steken en meer naar beleggingen voor de langere termijn kijken.