De beleggers rekenen met andere woorden op de Europese Centrale Bank, die bij monde van voorzitter Mario Draghi straffe maatregelen had aangekondigd en nu woord zal moeten houden.

Volgens Bloomberg wordt algemeen verwacht dat de ECB onbeperkt met obligaties met korte looptijd gaat inkopen. Een invoering van een renteplafond op Spaanse en Italiaanse overheidsschulden zou echter niet worden overwogen.

PinguinLutosa tekent principe-overeenkomst inzake verkoop van Lutosa-divisie

De Raad van Bestuur van PinguinLutosa heeft een principe-overeenkomst bereikt inzake de voorgenomen verkoop van de Lutosa-divisie.

Hiertoe werd een termsheet ondertekend waarin de ondernemingswaarde (entreprise value) werd vastgelegd op 225 miljoen euro en de transactie afhankelijk werd gemaakt van het vervullen van een aantal voorwaarden gebruikelijk bij soortgelijke transacties (o.m. bevestigende due diligence, goedkeuring van de concurrentieautoriteiten en goedkeuring door de raad van bestuur van de koper).

PinguinLutosa verwacht de ondertekening van de definitieve overeenkomsten te kunnen afronden tegen eind september 2012 en de transactie te kunnen finaliseren voor het einde van het jaar. Conform een confidentialiteitsverbintenis die PinguinLutosa is aangegaan, kan de naam van de koper pas bekendgemaakt worden bij de definitieve afronding van de onderhandelingen.

PinguinLutosa zal bij de definitieve afronding van de transactie meer uitgebreide informatie geven over de transactie en de impact op de balans en de activiteiten van de groep.

De beleggers rekenen met andere woorden op de Europese Centrale Bank, die bij monde van voorzitter Mario Draghi straffe maatregelen had aangekondigd en nu woord zal moeten houden. Volgens Bloomberg wordt algemeen verwacht dat de ECB onbeperkt met obligaties met korte looptijd gaat inkopen. Een invoering van een renteplafond op Spaanse en Italiaanse overheidsschulden zou echter niet worden overwogen. PinguinLutosa tekent principe-overeenkomst inzake verkoop van Lutosa-divisie De Raad van Bestuur van PinguinLutosa heeft een principe-overeenkomst bereikt inzake de voorgenomen verkoop van de Lutosa-divisie. Hiertoe werd een termsheet ondertekend waarin de ondernemingswaarde (entreprise value) werd vastgelegd op 225 miljoen euro en de transactie afhankelijk werd gemaakt van het vervullen van een aantal voorwaarden gebruikelijk bij soortgelijke transacties (o.m. bevestigende due diligence, goedkeuring van de concurrentieautoriteiten en goedkeuring door de raad van bestuur van de koper). PinguinLutosa verwacht de ondertekening van de definitieve overeenkomsten te kunnen afronden tegen eind september 2012 en de transactie te kunnen finaliseren voor het einde van het jaar. Conform een confidentialiteitsverbintenis die PinguinLutosa is aangegaan, kan de naam van de koper pas bekendgemaakt worden bij de definitieve afronding van de onderhandelingen. PinguinLutosa zal bij de definitieve afronding van de transactie meer uitgebreide informatie geven over de transactie en de impact op de balans en de activiteiten van de groep.