Hierdoor zal de ECB het verkrappende beleid doorzetten, maar volgens Theodoor Gilissen Bankiers in een heel gematigd tempo.

Bovendien handhaaft de ECB het tweesporenbeleid van een renteverhoging maar eveneens voldoende beschikbare liquiditeit voor alle banken.

Hierdoor zal de ECB het verkrappende beleid doorzetten, maar volgens Theodoor Gilissen Bankiers in een heel gematigd tempo. Bovendien handhaaft de ECB het tweesporenbeleid van een renteverhoging maar eveneens voldoende beschikbare liquiditeit voor alle banken.