Dit is volgens Theodoor Gilissen Bankiers een significante verandering van het standpunt, want tot voor kort was de ECB tegen elke vorm van verlies van senior bankobligatiehouders.

De mogelijkheid zou alleen gelden bij banken die niet levensvatbaar zijn of al ontmanteld worden, maar de ministers van Financiën en Europese Commissie hebben het voorstel afgekeurd.

Wat met Ierland?

Ierland wilde in het verleden ook haircuts opleggen aan senior obligatiehouders, maar vond hiervoor geen goedkeuring bij de ECB en de Europese Commissie.

Dit was vooral uit angst voor verspreidingseffect naar andere financiële instellingen en de negatieve consequenties voor de financieringsmogelijkheden.

Op dat moment leek dat volgens Theodoor Gilissen Bankiers een goed besluit; Denemarken liet bij een aantal kleine lokale banken wel verliezen toe.

Dit resulteerde in ratingverlagingen, hogere risico-opslagen en dat ook de grote banken geen toegang meer hadden tot de obligatiemarkten.

Het is de vraag in hoeverre het verspreidingseffect nog steeds geldt, want banken in de periferie hebben nu al nauwelijks toegang tot de markten.

Het wel toestaan van haircuts bij senior obligatiehouders verlaagt de rekening voor de belastingbetaler. Spaanse spaarbanken hebben volgens RBS circa Eur 20 mrd aan senior schuld uitstaan, waarvan ongeveer een derde binnen twee jaar afloopt.

Ondanks het nieuwe standpunt van de ECB lijkt het onwaarschijnlijk dat het er op korte termijn van zal komen Voor een gelijk speelveld zal wet- en regelgeving op Europees niveau ingevoerd moeten worden. De voorstellen hiervoor zijn klaar en voorzien in invoering per 2018.

Bij achtergestelde obligatiehouders is meer te halen, want dezelfde banken hebben Eur 34 mrd aan achtergestelde schuld uitstaan. Dat achtergestelde obligatiehouders moeten bijdragen lijkt al zeker, maar hier zitten ook haken en ogen aan.

Een Spaanse spaarbank moet een achtergestelde (retail)lening vergoeden wegens ongeoorloofde verkooppraktijken, zo heeft een rechter besloten. Als blijkt dat dit op grote schaal is gebeurd dan kan het bedrag dat achtergestelde obligatiehouders kunnen bijdragen tegenvallen.

Dit is volgens Theodoor Gilissen Bankiers een significante verandering van het standpunt, want tot voor kort was de ECB tegen elke vorm van verlies van senior bankobligatiehouders. De mogelijkheid zou alleen gelden bij banken die niet levensvatbaar zijn of al ontmanteld worden, maar de ministers van Financiën en Europese Commissie hebben het voorstel afgekeurd.Wat met Ierland? Ierland wilde in het verleden ook haircuts opleggen aan senior obligatiehouders, maar vond hiervoor geen goedkeuring bij de ECB en de Europese Commissie. Dit was vooral uit angst voor verspreidingseffect naar andere financiële instellingen en de negatieve consequenties voor de financieringsmogelijkheden. Op dat moment leek dat volgens Theodoor Gilissen Bankiers een goed besluit; Denemarken liet bij een aantal kleine lokale banken wel verliezen toe. Dit resulteerde in ratingverlagingen, hogere risico-opslagen en dat ook de grote banken geen toegang meer hadden tot de obligatiemarkten. Het is de vraag in hoeverre het verspreidingseffect nog steeds geldt, want banken in de periferie hebben nu al nauwelijks toegang tot de markten. Het wel toestaan van haircuts bij senior obligatiehouders verlaagt de rekening voor de belastingbetaler. Spaanse spaarbanken hebben volgens RBS circa Eur 20 mrd aan senior schuld uitstaan, waarvan ongeveer een derde binnen twee jaar afloopt. Ondanks het nieuwe standpunt van de ECB lijkt het onwaarschijnlijk dat het er op korte termijn van zal komen Voor een gelijk speelveld zal wet- en regelgeving op Europees niveau ingevoerd moeten worden. De voorstellen hiervoor zijn klaar en voorzien in invoering per 2018. Bij achtergestelde obligatiehouders is meer te halen, want dezelfde banken hebben Eur 34 mrd aan achtergestelde schuld uitstaan. Dat achtergestelde obligatiehouders moeten bijdragen lijkt al zeker, maar hier zitten ook haken en ogen aan. Een Spaanse spaarbank moet een achtergestelde (retail)lening vergoeden wegens ongeoorloofde verkooppraktijken, zo heeft een rechter besloten. Als blijkt dat dit op grote schaal is gebeurd dan kan het bedrag dat achtergestelde obligatiehouders kunnen bijdragen tegenvallen.