Vorige zomer ging de centrale bank nog uit van een economische groei met 1% voor 2013. Sindsdien zijn de omstandigheden echter snel achteruitgeboerd. Er wordt nu uitgegaan van een economische krimp met een half procent, terwijl de werkloosheid hoge toppen blijft scheren.

De aarzelende houding van de ECB heeft te maken met het feit dat de centrale bank er aan twijfelde of de ingreep wel enige invloed zou hebben. Die twijfels zijn niet ongegrond, in het huidige klimaat is de efficiëntie van monetaire stimuleringsmaatregelen wel degelijk gereduceerd zijn.

Vorige zomer ging de centrale bank nog uit van een economische groei met 1% voor 2013. Sindsdien zijn de omstandigheden echter snel achteruitgeboerd. Er wordt nu uitgegaan van een economische krimp met een half procent, terwijl de werkloosheid hoge toppen blijft scheren. De aarzelende houding van de ECB heeft te maken met het feit dat de centrale bank er aan twijfelde of de ingreep wel enige invloed zou hebben. Die twijfels zijn niet ongegrond, in het huidige klimaat is de efficiëntie van monetaire stimuleringsmaatregelen wel degelijk gereduceerd zijn.