In de toelichting op de cijfers zei Trichet dat de inflatiedruk voorlopig geen zo goed als onbestaande is. De inflatie blijft duidelijk onder de doelstelling van 2% die de ECB heeft opgelegd.

De economie in de eurozone groeit nog steeds, maar het herstel verloopt aarzelend. Bovendien is het ook ongelijkmatig verdeeld en bestaat nog steeds de kans op een terugval.

Over de Griekse problemen kon of wou de ECB-topman niet veel meer zeggen. Wel herhaalde hij dat moet voorkomen worden dat de problemen zich naar andere landen van de eurozone vespreiden. Voorlopig is er echter nog geen sprake om Griekenland financiële steun te verlenen.

De Europese Commissie steunt het plan van de Griekse regering om het tekort op begroting terug te dringen van 13% van het BBP in 2009 tot onder 3% in 2012. Als Griekenland hulp nodig heeft , zal die niet komen van de ECB maar van de landen die deel uitmaken van de eurozone.

In de toelichting op de cijfers zei Trichet dat de inflatiedruk voorlopig geen zo goed als onbestaande is. De inflatie blijft duidelijk onder de doelstelling van 2% die de ECB heeft opgelegd. De economie in de eurozone groeit nog steeds, maar het herstel verloopt aarzelend. Bovendien is het ook ongelijkmatig verdeeld en bestaat nog steeds de kans op een terugval. Over de Griekse problemen kon of wou de ECB-topman niet veel meer zeggen. Wel herhaalde hij dat moet voorkomen worden dat de problemen zich naar andere landen van de eurozone vespreiden. Voorlopig is er echter nog geen sprake om Griekenland financiële steun te verlenen. De Europese Commissie steunt het plan van de Griekse regering om het tekort op begroting terug te dringen van 13% van het BBP in 2009 tot onder 3% in 2012. Als Griekenland hulp nodig heeft , zal die niet komen van de ECB maar van de landen die deel uitmaken van de eurozone.