Dat zijn bijvoorbeeld faciliteiten die gekoppeld zijn aan de omvang van de leningenportefeuille (peildatum 30 april) die per september en december zullen worden uitgeschreven (TLTRO's) en in totaal 400 miljard euro zullen bedragen.

Deze faciliteit mag door banken niet meer worden gebruikt voor de aankoop van staatsobligaties, om zoveel mogelijk fondsen aan het bedrijfsleven ten goede te laten komen.

Daarnaast zal de normale herfinanciering (ongelimiteerd tegen gebruikelijk onderpand) worden verlengd van midden 2015 tot eind 2016.

Het opschorten van het sterilisatieprogramma (via de verkoop van andersoortige leningen) kan nog eens 120 miljard euro extra liquiditeit opleveren.

Hoewel de obligatierente aan het einde van de week hoger lag dan aan het begin was er na de aankondiging per saldo sprake van een beperkte daling op donderdag.

Dat zijn bijvoorbeeld faciliteiten die gekoppeld zijn aan de omvang van de leningenportefeuille (peildatum 30 april) die per september en december zullen worden uitgeschreven (TLTRO's) en in totaal 400 miljard euro zullen bedragen. Deze faciliteit mag door banken niet meer worden gebruikt voor de aankoop van staatsobligaties, om zoveel mogelijk fondsen aan het bedrijfsleven ten goede te laten komen. Daarnaast zal de normale herfinanciering (ongelimiteerd tegen gebruikelijk onderpand) worden verlengd van midden 2015 tot eind 2016. Het opschorten van het sterilisatieprogramma (via de verkoop van andersoortige leningen) kan nog eens 120 miljard euro extra liquiditeit opleveren. Hoewel de obligatierente aan het einde van de week hoger lag dan aan het begin was er na de aankondiging per saldo sprake van een beperkte daling op donderdag.