Het is hoopvol dat heel wat banken minder beroep wensen te doen op de ECB-liquiditeiten.

Maar diegene die daar wel nog afhankelijk van zijn zouden vertraging kunnen oplopen in hun herstructureringsproces. De nieuwe verlaging van de basisrente door de ECB tot 0,25% biedt betere perspectieven.

Normaal zal de opwaartse beweging van de langetermijnrente zich doorzetten indien de economie verder kan open bloeien. De kortetermijnrente zal zeer laag blijven zeker tot einde 2014 omdat een verhoging van de basisrente van de ECB zeer onwaarschijnlijk is.

Daarnaast valt op dat de euro een opvallende stevigheid ten toon spreidt door even 1,38 USD te bereiken einde oktober tegenover nog 1,20 USD midden 2012.

Als ondersteunende factoren kunnen zeker vermeld worden:

- de verklaring van de ECB om de eurozone kost wat kost te redden;

- de doorbraak qua begrotingsunie (Europees semester, Two en Six Pack);

- de relatieve rust rond de probleemlanden;

- de voorstellen voor de bankenunie;

- de voorstellen voor de harmonisering van het economisch beleid;

- het prille economisch herstel;

- de begrotings- en schuldproblemen in de Verenigde Staten;

- de vlotte herfinanciering van de overheidsschulden gezien de lage rente;

- de toenadering tussen Frankrijk en Duitsland.

Uiteraard zijn er ook nog bedreigingen, zoals:

- de oplopende werkloosheid en het uitblijven van een Europees antwoord hierop;

- de groeiende sociale ongelijkheid ingevolge de interne devaluaties;

- de vrees voor een heropflakkering van de schuldencrisis;

- het ontbreken van een echte Europese groeistrategie;

- de kwetsbaarheid van de banksector;

- de bedreigde concurrentiekracht in de wereldhandel.

Al bij al moet de euro in staat zijn zich te handhaven tussen 1,30 en 1,35 USD in de komende kwartalen.

Het is hoopvol dat heel wat banken minder beroep wensen te doen op de ECB-liquiditeiten. Maar diegene die daar wel nog afhankelijk van zijn zouden vertraging kunnen oplopen in hun herstructureringsproces. De nieuwe verlaging van de basisrente door de ECB tot 0,25% biedt betere perspectieven. Normaal zal de opwaartse beweging van de langetermijnrente zich doorzetten indien de economie verder kan open bloeien. De kortetermijnrente zal zeer laag blijven zeker tot einde 2014 omdat een verhoging van de basisrente van de ECB zeer onwaarschijnlijk is. Daarnaast valt op dat de euro een opvallende stevigheid ten toon spreidt door even 1,38 USD te bereiken einde oktober tegenover nog 1,20 USD midden 2012. Als ondersteunende factoren kunnen zeker vermeld worden: - de verklaring van de ECB om de eurozone kost wat kost te redden; - de doorbraak qua begrotingsunie (Europees semester, Two en Six Pack); - de relatieve rust rond de probleemlanden; - de voorstellen voor de bankenunie; - de voorstellen voor de harmonisering van het economisch beleid; - het prille economisch herstel; - de begrotings- en schuldproblemen in de Verenigde Staten; - de vlotte herfinanciering van de overheidsschulden gezien de lage rente; - de toenadering tussen Frankrijk en Duitsland. Uiteraard zijn er ook nog bedreigingen, zoals: - de oplopende werkloosheid en het uitblijven van een Europees antwoord hierop; - de groeiende sociale ongelijkheid ingevolge de interne devaluaties; - de vrees voor een heropflakkering van de schuldencrisis; - het ontbreken van een echte Europese groeistrategie; - de kwetsbaarheid van de banksector; - de bedreigde concurrentiekracht in de wereldhandel. Al bij al moet de euro in staat zijn zich te handhaven tussen 1,30 en 1,35 USD in de komende kwartalen.