'De ECB probeert via deze indirecte weg de ABS-markt aan te zwengelen en hoopt daarmee meer kredietverstrekking op gang te brengen. Helaas is deze indirecte manier te marginaal, want het maakt juist het aanhouden van ABS-papier op de balans aantrekkelijker dan het verstrekken van een lening. Het onderscheid bij lagere haircuts op bedrijfsobligaties is opmerkelijk, met het oog op de bail-in-benadering. Dit kan gezien worden als een manier van de ECB om de bail-in niet volledig de markt voor senior unsecured leningen te laten ondermijnen.'

'De ECB probeert via deze indirecte weg de ABS-markt aan te zwengelen en hoopt daarmee meer kredietverstrekking op gang te brengen. Helaas is deze indirecte manier te marginaal, want het maakt juist het aanhouden van ABS-papier op de balans aantrekkelijker dan het verstrekken van een lening. Het onderscheid bij lagere haircuts op bedrijfsobligaties is opmerkelijk, met het oog op de bail-in-benadering. Dit kan gezien worden als een manier van de ECB om de bail-in niet volledig de markt voor senior unsecured leningen te laten ondermijnen.'