Dit zijn goedkope lang lopende leningen, die niet mogen worden gebruikt voor hypotheken en overheidsobligaties en dus exclusief bedoeld zijn om de kredietverlening aan het bedrijfsleven te vergroten.

Op deze TLTRO's kan in september en december worden ingeschreven en het rentetarief is gebaseerd op de herfinancieringsrente.

Dit zijn goedkope lang lopende leningen, die niet mogen worden gebruikt voor hypotheken en overheidsobligaties en dus exclusief bedoeld zijn om de kredietverlening aan het bedrijfsleven te vergroten. Op deze TLTRO's kan in september en december worden ingeschreven en het rentetarief is gebaseerd op de herfinancieringsrente.