Daarnaast speelt de Europese Centrale Bank (ECB) met de gedachte om Europese banken te verplichten om meer kapitaal aan te houden tegenover (staats)obligaties.

De overeenstemming over de Amerikaanse begroting tussen democraten en republikeinen heeft niet geleid tot een daling van de kapitaalmarktrente, omdat de opwaartse druk door de vrees voor een snellere start van het verminderen van de monetaire stimulansen de overhand had.

Daarnaast speelt de Europese Centrale Bank (ECB) met de gedachte om Europese banken te verplichten om meer kapitaal aan te houden tegenover (staats)obligaties. De overeenstemming over de Amerikaanse begroting tussen democraten en republikeinen heeft niet geleid tot een daling van de kapitaalmarktrente, omdat de opwaartse druk door de vrees voor een snellere start van het verminderen van de monetaire stimulansen de overhand had.