Het te veel rekenen op de ECB kan volgens Issing zelfs gevaarlijk zijn. Hij adviseert politici die kritiek hebben op de Duitse bondskanselier Angela Merkel omdat ze niet genoeg doet om de eurozone recht te houden om hun mond te houden.

Hoe meer liquiditeiten er in het systeem worden gepompt, hoe meer de financiële markten gaan vragen. Hun dorst valt volgens Lessing niet te blussen.

De Europese beurzen noteren nog steeds in het rood, zonder dat er in de loop van de dag grote dingen zijn gebeurd. De ECB noteert ongeveer een half procent in het rood, met Mobistar als sterkste daler. Op de valutamarkten moet de euro ongeveer een half procent prijsgeven.

Hogere nettowinst voor Ascencio

Over de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2012 samen bedroegen de huurinkomsten van Ascencio 18,4 miljoen EUR, een toename met 19% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 juni 2011.

Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de extra huurinkomsten uit overnames op de Franse markt tijdens het vorige boekjaar en in december 2011. Bij gelijkblijvende perimeter is de huurgroei gelijk aan 3% (hoofdzakelijk onder het gevolg van de inflatie).

Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2012 - 30 juni 2012) bedroegen de huurinkomsten 6,4 miljoen EUR, een toename met 20% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (5,3 miljoen EUR).

Het lopende nettoresultaat bedroeg 11 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2012 samen, een toename met 22% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2011 (9 miljoen EUR).

Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten, hoewel ook de financiële lasten stijgen door een hogere gemiddelde schuldgraad voor het lopende boekjaar (159 miljoen EUR tegen 108 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011).

Uitgedrukt in lopend nettoresultaat per aandeel betekent dit een stijging van 0,48 EUR/aandeel (van 2,16 EUR voor het vorige boekjaar naar 2,64 EUR voor het lopende boekjaar).

Het te veel rekenen op de ECB kan volgens Issing zelfs gevaarlijk zijn. Hij adviseert politici die kritiek hebben op de Duitse bondskanselier Angela Merkel omdat ze niet genoeg doet om de eurozone recht te houden om hun mond te houden. Hoe meer liquiditeiten er in het systeem worden gepompt, hoe meer de financiële markten gaan vragen. Hun dorst valt volgens Lessing niet te blussen. De Europese beurzen noteren nog steeds in het rood, zonder dat er in de loop van de dag grote dingen zijn gebeurd. De ECB noteert ongeveer een half procent in het rood, met Mobistar als sterkste daler. Op de valutamarkten moet de euro ongeveer een half procent prijsgeven. Hogere nettowinst voor Ascencio Over de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2012 samen bedroegen de huurinkomsten van Ascencio 18,4 miljoen EUR, een toename met 19% ten opzichte van de huurinkomsten op 30 juni 2011. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de extra huurinkomsten uit overnames op de Franse markt tijdens het vorige boekjaar en in december 2011. Bij gelijkblijvende perimeter is de huurgroei gelijk aan 3% (hoofdzakelijk onder het gevolg van de inflatie). Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2012 - 30 juni 2012) bedroegen de huurinkomsten 6,4 miljoen EUR, een toename met 20% tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (5,3 miljoen EUR). Het lopende nettoresultaat bedroeg 11 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2012 samen, een toename met 22% ten opzichte van het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2011 (9 miljoen EUR). Deze positieve evolutie wordt verklaard door een toename van de huurinkomsten, hoewel ook de financiële lasten stijgen door een hogere gemiddelde schuldgraad voor het lopende boekjaar (159 miljoen EUR tegen 108 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2011). Uitgedrukt in lopend nettoresultaat per aandeel betekent dit een stijging van 0,48 EUR/aandeel (van 2,16 EUR voor het vorige boekjaar naar 2,64 EUR voor het lopende boekjaar).