Philippe Mills, chief executive officer bij Agence France Tresor, merkte op dat de ECB inderdaad vooral Griekse staatsobligaties koopt en daarnaast nog wat Portugese en Ierse.

Andere staatsobligaties zouden niet zijn gekocht. Het inkopen van staatsobligaties stuitte binnen de ECB op heel wat weerstand, waarbij met name Duitsland zich een pleitbezorger contra toonde.

David Keeble, hoofd fixed-income strategie bij Credit Agricole Corporate & Investment Bank, wijst er op dat de ECB spaarzaam kan omspringen met nieuwe aankopen aangezien de veilingen van nieuwe staatsobligaties recent een relatief succes kenden.

Philippe Mills, chief executive officer bij Agence France Tresor, merkte op dat de ECB inderdaad vooral Griekse staatsobligaties koopt en daarnaast nog wat Portugese en Ierse. Andere staatsobligaties zouden niet zijn gekocht. Het inkopen van staatsobligaties stuitte binnen de ECB op heel wat weerstand, waarbij met name Duitsland zich een pleitbezorger contra toonde. David Keeble, hoofd fixed-income strategie bij Credit Agricole Corporate & Investment Bank, wijst er op dat de ECB spaarzaam kan omspringen met nieuwe aankopen aangezien de veilingen van nieuwe staatsobligaties recent een relatief succes kenden.