Uiteindelijk zal het herstel in de eurozone ingetoomd worden door de verdere herschikking van de overheidsfinanciën in de perifere landen maar ook in de kernlanden.

Na een stijging met 1,7 % in 2011 zal de groei wellicht niet verder aantrekken en in 2011 uitkomen rond 1,6 %. Tegen die achtergrond, en ondanks de hogere voedings- en olieprijzen, heeft de ECB zolang ze geen tweederonde-effecten waarneemt, alle

redenen om de rente laag te houden.

Toch zou zij volgens Dexia nog vóór het einde van het jaar haar monetair beleid kunnen beginnen normaliseren.

Uiteindelijk zal het herstel in de eurozone ingetoomd worden door de verdere herschikking van de overheidsfinanciën in de perifere landen maar ook in de kernlanden. Na een stijging met 1,7 % in 2011 zal de groei wellicht niet verder aantrekken en in 2011 uitkomen rond 1,6 %. Tegen die achtergrond, en ondanks de hogere voedings- en olieprijzen, heeft de ECB zolang ze geen tweederonde-effecten waarneemt, alle redenen om de rente laag te houden. Toch zou zij volgens Dexia nog vóór het einde van het jaar haar monetair beleid kunnen beginnen normaliseren.