Volgens Goldman Sachs zou een renteverlaging weliswaar een positief effect hebben, maar de voordelen van het verder omlaag drukken van de obligatierendementen in Spanje en Italië zou nog efficiënter zijn. De groei in de eurozone zou op die manier een extra stimulans krijgen.

De economen van Goldman Sachs merken op dat een renteverlaging zinvoller zou zijn geweest in oktober van vorig jaar, toen de Europese economie duidelijk aan het vertragen was. Het zou daarom toch eerder verrassend zijn wanneer de ECB nu toch een verlaging aankondigt. Maar verrassingen vallen natuurlijk nooit uit te sluiten.

Volgens Goldman Sachs zou een renteverlaging weliswaar een positief effect hebben, maar de voordelen van het verder omlaag drukken van de obligatierendementen in Spanje en Italië zou nog efficiënter zijn. De groei in de eurozone zou op die manier een extra stimulans krijgen. De economen van Goldman Sachs merken op dat een renteverlaging zinvoller zou zijn geweest in oktober van vorig jaar, toen de Europese economie duidelijk aan het vertragen was. Het zou daarom toch eerder verrassend zijn wanneer de ECB nu toch een verlaging aankondigt. Maar verrassingen vallen natuurlijk nooit uit te sluiten.