De volatiliteit in de periferie is duidelijk afgenomen en dat is een evolutie die volgens Chatwell alleen maar toegejuicht kan worden. Hopelijk blijft de situatie ook zo, want niemand is gebaat bij opnieuw oplopende spanningen.

Chatwell verwacht dat de vraag naar assets waar een groter risico aan verbonden is nu opnieuw gaat toenemen. Hij signaleert ook een toenemende bereidheid om eurobonds te kunnen uitgeven.

De volatiliteit in de periferie is duidelijk afgenomen en dat is een evolutie die volgens Chatwell alleen maar toegejuicht kan worden. Hopelijk blijft de situatie ook zo, want niemand is gebaat bij opnieuw oplopende spanningen. Chatwell verwacht dat de vraag naar assets waar een groter risico aan verbonden is nu opnieuw gaat toenemen. Hij signaleert ook een toenemende bereidheid om eurobonds te kunnen uitgeven.