Voor beide centrale banken werden geen veranderingen in beleid verwacht en de rentetarieven werden inderdaad ongemoeid gelaten op respectievelijk 1% en 0,5%.

ECB president Draghi gaf aan tevreden te zijn met de uitkomsten van de tweede 3-jaars lening die eind februari is verstrekt aan banken.

Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog te vroeg om te zeggen dat dit geld zijn weg vindt in de reële economie, maar dat is voor de ECB een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden.

Voor beide centrale banken werden geen veranderingen in beleid verwacht en de rentetarieven werden inderdaad ongemoeid gelaten op respectievelijk 1% en 0,5%. ECB president Draghi gaf aan tevreden te zijn met de uitkomsten van de tweede 3-jaars lening die eind februari is verstrekt aan banken. Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers nog te vroeg om te zeggen dat dit geld zijn weg vindt in de reële economie, maar dat is voor de ECB een belangrijke ontwikkeling om in de gaten te houden.