De reactie van de markten op het vooruitzicht van een renteverhoging is tekenend voor het dilemma waar zowel de ECB als andere centrale banken in de wereld voor staan.

Moet de ECB de rente verhogen om de waarschijnlijk toenemende inflatiedruk te weerstaan, of is het verstandiger een ruim monetair beleid te blijven voeren?

Na de stijging van de grondstoffenprijzen in 2007 reageerde de ECB met een renteverhoging, en zal de komende weken geneigd om hetzelfde te doen.

Hopelijk gaat dit gepaard met een doeltreffender aanpak van de schuldenproblematiek van de Europese periferie, en een agressievere herkapitalisatie van de banken in de regio.

De reactie van de markten op het vooruitzicht van een renteverhoging is tekenend voor het dilemma waar zowel de ECB als andere centrale banken in de wereld voor staan. Moet de ECB de rente verhogen om de waarschijnlijk toenemende inflatiedruk te weerstaan, of is het verstandiger een ruim monetair beleid te blijven voeren? Na de stijging van de grondstoffenprijzen in 2007 reageerde de ECB met een renteverhoging, en zal de komende weken geneigd om hetzelfde te doen. Hopelijk gaat dit gepaard met een doeltreffender aanpak van de schuldenproblematiek van de Europese periferie, en een agressievere herkapitalisatie van de banken in de regio.