Dat de ECB zich opwerpt als laatste leenloket, is cruciaal voor de regio. Wel moeten de vier grote Europese overheden nu het ECB-beleid ondersteunen met politieke maatregelen om het dreigende vertrek van Griekenland uit de eurozone te voorkomen en om conversierisico's te voorkomen, teneinde een stabielere unie te bouwen. Dit vergt echter duurzame groei.

Vanwege de kapitaalvlucht uit de periferie en de verlaagde kredietwaarderingen is het nu de grootste uitdaging om private en buitenlandse beleggers te bewegen om staatsobligaties uit de periferie te kopen.

Geholpen door het ECB-beleid en Europese overheidsmaatregelen bieden Italië en Spanje relatief aantrekkelijke vormen van kredietrisico - geen renterisico. Toch blijft PIMCO deze markten voorzichtig te benaderen, vanwege de executie- en inflatierisico's.

Dat de ECB zich opwerpt als laatste leenloket, is cruciaal voor de regio. Wel moeten de vier grote Europese overheden nu het ECB-beleid ondersteunen met politieke maatregelen om het dreigende vertrek van Griekenland uit de eurozone te voorkomen en om conversierisico's te voorkomen, teneinde een stabielere unie te bouwen. Dit vergt echter duurzame groei. Vanwege de kapitaalvlucht uit de periferie en de verlaagde kredietwaarderingen is het nu de grootste uitdaging om private en buitenlandse beleggers te bewegen om staatsobligaties uit de periferie te kopen. Geholpen door het ECB-beleid en Europese overheidsmaatregelen bieden Italië en Spanje relatief aantrekkelijke vormen van kredietrisico - geen renterisico. Toch blijft PIMCO deze markten voorzichtig te benaderen, vanwege de executie- en inflatierisico's.