Hoewel de groep sinds eind 2008 grote vooruitgang heeft geboekt bij de inkrimping van haar balans, het terugplooien op haar kernactiviteiten en de verlaging van haar risicoprofiel, had Dexia in het najaar van 2011 te kampen met zware herfinancieringsproblemen, in het kielzog van de versnelling van de schuldencrisis, waardoor het moest aankondigen dat het met de steun van de drie Staten zou overgaan tot een geordende ontmanteling van zijn activiteiten.

De goedkeuring door de Europese Commissie van het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia vormt een beslissende stap voor de groep.

Hierdoor zullen de twee pijlers van het plan kunnen worden uitgevoerd, namelijk de kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR voor Dexia NV enerzijds en de invoering van het definitieve schema van de driezijdige financieringswaarborg anderzijds.

Dexia zal op deze manier de carry van haar overblijvende activa op lange termijn kunnen waarborgen, wat de voornaamste grondslag vormt van het aangepaste geordende ontmantelingsplan, om te vermijden dat het systemische risico dat een onmiddellijke ontbinding van de groep binnen de eurozone, en op de eerste plaats voor de waarborgverlenende Staten, zou meebrengen, werkelijkheid wordt.

Hoewel de groep sinds eind 2008 grote vooruitgang heeft geboekt bij de inkrimping van haar balans, het terugplooien op haar kernactiviteiten en de verlaging van haar risicoprofiel, had Dexia in het najaar van 2011 te kampen met zware herfinancieringsproblemen, in het kielzog van de versnelling van de schuldencrisis, waardoor het moest aankondigen dat het met de steun van de drie Staten zou overgaan tot een geordende ontmanteling van zijn activiteiten. De goedkeuring door de Europese Commissie van het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia vormt een beslissende stap voor de groep. Hierdoor zullen de twee pijlers van het plan kunnen worden uitgevoerd, namelijk de kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR voor Dexia NV enerzijds en de invoering van het definitieve schema van de driezijdige financieringswaarborg anderzijds. Dexia zal op deze manier de carry van haar overblijvende activa op lange termijn kunnen waarborgen, wat de voornaamste grondslag vormt van het aangepaste geordende ontmantelingsplan, om te vermijden dat het systemische risico dat een onmiddellijke ontbinding van de groep binnen de eurozone, en op de eerste plaats voor de waarborgverlenende Staten, zou meebrengen, werkelijkheid wordt.