• Vooruitzichten BJ 2013 bereikt met 10% hogere bedrijfsopbrengsten en 8% groei van de Adjusted EBITDA;

• Aanhoudend sterke operationele resultaten met hoogste nettogroei triple-playabonnees sinds 2009;

• Vooruitzichten 2014: bedrijfsopbrengsten +6-7%, Adjusted EBITDA +5-6%, toe te rekenen bedrijfs-investeringen 20-21% van de bedrijfsopbrengsten en vrije kasstroom tussen €230,0 en €240,0 miljoen

• Vooruitzichten BJ 2013 bereikt met 10% hogere bedrijfsopbrengsten en 8% groei van de Adjusted EBITDA; • Aanhoudend sterke operationele resultaten met hoogste nettogroei triple-playabonnees sinds 2009; • Vooruitzichten 2014: bedrijfsopbrengsten +6-7%, Adjusted EBITDA +5-6%, toe te rekenen bedrijfs-investeringen 20-21% van de bedrijfsopbrengsten en vrije kasstroom tussen €230,0 en €240,0 miljoen