"We waarderen al het harde werk van onze 120 000 collega's wereldwijd dat onder moeilijke omstandigheden tot sterke resultaten heeft geleid. Ik ben in het bijzonder verheugd met de vooruitgang bij de integratie van Anheuser-Busch. We maken er werk van om onze synergiedoelstellingen te halen en hebben 295 miljoen USD aan synergieën gerealiseerd in Q1. Bovendien blijven we marktaandeel winnen in de VS. We blijven ons engageren om het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te worden. In maart hebben we 150 hoge kaderleden uit heel de wereld bijeengebracht in St. Louis om hen uit de eerste hand te laten kennismaken met de fantastische sterktes die Anheuser-Busch de onderneming te bieden heeft, de leden van het managementteam van Anheuser-Busch aan hun wereldwijde tegenhangers voor te stellen, en beste praktijken uit te wisselen. De energie die en het enthousiasme dat deze bijeenkomst opwerkte, heeft onze belofte om voort te bouwen op ons Droom/Mensen/Cultuur-platform aanzienlijk versterkt."

Wat de prognoses betreft, drukte Brito het als volgt uit: "Met andere woorden, 2009 is goed begonnen, maar we erkennen dat er nog veel uitdagingen voor ons liggen. Terwijl onze activiteiten blijk van veerkracht blijven geven in een moeilijke wereldwijde macro-economische omgeving erkennen we het uitdagende ondernemingsklimaat voor de rest van het jaar. We blijven ons concentreren op de integratie van de activiteiten van Anheuser-Busch en de afbouw van de schuldpositie van het bedrijf door onze doelstellingen inzake synergieën en kasstromen te verwezenlijken. Tegelijkertijd blijven we ons engageren om aanzienlijke financiële en marketingmiddelen te investeren in onze belangrijkste merken om duurzame, winstgevende groei te realiseren".

Felipe Dutra, CFO, voegde hieraan toe: "Het eerste kwartaal van 2009 was een veelbelovende start van het jaar: de geconsolideerde volumes namen toe met 0,9%, onze belangrijkste merken noteerden een volumegroei van 3,5%, en we hebben marktaandeel gewonnen in zeven sleutelmarkten. Onze activiteiten blijven gedisciplineerd en in alle Zones werd een verbetering van de EBITDA-marge gerealiseerd. Daar moeten we wel aan toevoegen dat we niet verwachten dat de EBITDA-groei zich de rest van het jaar even sterk zal doorzetten als in Q1."

"We waarderen al het harde werk van onze 120 000 collega's wereldwijd dat onder moeilijke omstandigheden tot sterke resultaten heeft geleid. Ik ben in het bijzonder verheugd met de vooruitgang bij de integratie van Anheuser-Busch. We maken er werk van om onze synergiedoelstellingen te halen en hebben 295 miljoen USD aan synergieën gerealiseerd in Q1. Bovendien blijven we marktaandeel winnen in de VS. We blijven ons engageren om het Beste Bierbedrijf in een Betere Wereld te worden. In maart hebben we 150 hoge kaderleden uit heel de wereld bijeengebracht in St. Louis om hen uit de eerste hand te laten kennismaken met de fantastische sterktes die Anheuser-Busch de onderneming te bieden heeft, de leden van het managementteam van Anheuser-Busch aan hun wereldwijde tegenhangers voor te stellen, en beste praktijken uit te wisselen. De energie die en het enthousiasme dat deze bijeenkomst opwerkte, heeft onze belofte om voort te bouwen op ons Droom/Mensen/Cultuur-platform aanzienlijk versterkt."Wat de prognoses betreft, drukte Brito het als volgt uit: "Met andere woorden, 2009 is goed begonnen, maar we erkennen dat er nog veel uitdagingen voor ons liggen. Terwijl onze activiteiten blijk van veerkracht blijven geven in een moeilijke wereldwijde macro-economische omgeving erkennen we het uitdagende ondernemingsklimaat voor de rest van het jaar. We blijven ons concentreren op de integratie van de activiteiten van Anheuser-Busch en de afbouw van de schuldpositie van het bedrijf door onze doelstellingen inzake synergieën en kasstromen te verwezenlijken. Tegelijkertijd blijven we ons engageren om aanzienlijke financiële en marketingmiddelen te investeren in onze belangrijkste merken om duurzame, winstgevende groei te realiseren".Felipe Dutra, CFO, voegde hieraan toe: "Het eerste kwartaal van 2009 was een veelbelovende start van het jaar: de geconsolideerde volumes namen toe met 0,9%, onze belangrijkste merken noteerden een volumegroei van 3,5%, en we hebben marktaandeel gewonnen in zeven sleutelmarkten. Onze activiteiten blijven gedisciplineerd en in alle Zones werd een verbetering van de EBITDA-marge gerealiseerd. Daar moeten we wel aan toevoegen dat we niet verwachten dat de EBITDA-groei zich de rest van het jaar even sterk zal doorzetten als in Q1."