Spector Photo Group:

o E-commerce:

• De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 6,1 miljoen;

• (R)EBITDA daalt door opstartkosten voor nieuwe initiatieven.

o Wholesale:

• Stijging van de bedrijfsopbrengsten met 4,6% tot EUR 4,5 miljoen;

• (R)EBITDA evolueert positief van EUR -0,12 miljoen naar EUR -0,02 miljoen (+82,4%).

o Groep:

• (R)EBITDA evolueert van EUR -0,55 miljoen naar EUR -0,67 miljoen;

• Verdere afbouw van de rentedragende financiële verplichtingen met EUR 0,73 miljoen.

Spector Photo Group: o E-commerce: • De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 6,1 miljoen; • (R)EBITDA daalt door opstartkosten voor nieuwe initiatieven. o Wholesale: • Stijging van de bedrijfsopbrengsten met 4,6% tot EUR 4,5 miljoen; • (R)EBITDA evolueert positief van EUR -0,12 miljoen naar EUR -0,02 miljoen (+82,4%). o Groep: • (R)EBITDA evolueert van EUR -0,55 miljoen naar EUR -0,67 miljoen; • Verdere afbouw van de rentedragende financiële verplichtingen met EUR 0,73 miljoen.