Op vergelijkbare basis, d.w.z. gecorrigeerd voor een netto positieve impact van terugnemingen voor geschillen voor het verschil, daalde de ebitda in het derde kwartaal met - 9%, dezelfde daling als in het vorige kwartaal.

Afgezien van de impact van de regelgeving is de lagere ebitda vooral het gevolg van een gestage daling van de directe marge, licht gecompenseerd door lagere kosten.

Op vergelijkbare basis, d.w.z. gecorrigeerd voor een netto positieve impact van terugnemingen voor geschillen voor het verschil, daalde de ebitda in het derde kwartaal met - 9%, dezelfde daling als in het vorige kwartaal. Afgezien van de impact van de regelgeving is de lagere ebitda vooral het gevolg van een gestage daling van de directe marge, licht gecompenseerd door lagere kosten.