Over de verslagperiode werd €378 mln verdiend, tegenover €403 mln tijdens het eerste halfjaar van 2008. De omzet bedroeg €20,2 mrd, of een stijging met 2% op jaarbasis.

Opvallend was vooral de forse daling van het orderboek. Dat bedroeg op 30 juni nog €17,2 mrd, wat neerkomt op een terugval met twee derde in vergelijking met vorig jaar.

Over de verslagperiode werd €378 mln verdiend, tegenover €403 mln tijdens het eerste halfjaar van 2008. De omzet bedroeg €20,2 mrd, of een stijging met 2% op jaarbasis. Opvallend was vooral de forse daling van het orderboek. Dat bedroeg op 30 juni nog €17,2 mrd, wat neerkomt op een terugval met twee derde in vergelijking met vorig jaar.