De nettowinst bedroeg over de verslagperiode 185 miljoen euro, tegenover 378 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar van 2009. Het resultaat werd negatief beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

EADS rapporteerde over de verslagperiode een omzet van 20,30 miljard euro, of een stijging met 1%. Dankzij een opleving in de vliegtuigindustrie steeg het aandeel nieuwe orders met 79% tot 30,80 miljard euro.

Op basis van de gang van zaken tijdens de eerste drie maanden verhoogde EADS de prognoses voor het volledige boekjaar, ook wat betreft het aantal nieuwe bestellingen.

De nettowinst bedroeg over de verslagperiode 185 miljoen euro, tegenover 378 miljoen euro tijdens het eerste halfjaar van 2009. Het resultaat werd negatief beïnvloed door wisselkoersschommelingen. EADS rapporteerde over de verslagperiode een omzet van 20,30 miljard euro, of een stijging met 1%. Dankzij een opleving in de vliegtuigindustrie steeg het aandeel nieuwe orders met 79% tot 30,80 miljard euro. Op basis van de gang van zaken tijdens de eerste drie maanden verhoogde EADS de prognoses voor het volledige boekjaar, ook wat betreft het aantal nieuwe bestellingen.