Etienne de Callatay (Bank Degroof): "De reden is dat daar sommige ondernemingen afhangen van Japanse producten die moeilijk vervangbaar zijn en waarvan de voorraden gering zijn. Ook van de eventuele vervangproducten zullen de kosten stijgen. De export naar Japan zal neerwaarts beïnvloed worden omdat de globale vraag van Japan zal dalen, en opwaarts omdat lokale producten waarvan de productie door de ramp en haar gevolgen onderbroken is, vervangen worden."

Alles samen is in een geglobaliseerde economie als de onze de wederzijdse afhankelijkheid tussen Japan en de rest van de wereld niet te verwaarlozen, maar de gevolgen van de verschillende transmissiekanalen zouden volgens de Callatay toch beperkt blijven: "Japan is weliswaar de derde grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten en China, maar het land heeft de laatste jaren maar in zeer geringe mate bijgedragen tot de groei van de wereldeconomie."

Etienne de Callatay (Bank Degroof): "De reden is dat daar sommige ondernemingen afhangen van Japanse producten die moeilijk vervangbaar zijn en waarvan de voorraden gering zijn. Ook van de eventuele vervangproducten zullen de kosten stijgen. De export naar Japan zal neerwaarts beïnvloed worden omdat de globale vraag van Japan zal dalen, en opwaarts omdat lokale producten waarvan de productie door de ramp en haar gevolgen onderbroken is, vervangen worden." Alles samen is in een geglobaliseerde economie als de onze de wederzijdse afhankelijkheid tussen Japan en de rest van de wereld niet te verwaarlozen, maar de gevolgen van de verschillende transmissiekanalen zouden volgens de Callatay toch beperkt blijven: "Japan is weliswaar de derde grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten en China, maar het land heeft de laatste jaren maar in zeer geringe mate bijgedragen tot de groei van de wereldeconomie."