Want het totaal bedrag aan openstaande derivatencontracten wordt geraamd op meer dan 12.000 miljard dollar, in de vorm van interest rate swaps en andere gelijkaardige producten. Maar die 12.000 miljard dollar heeft alleen betrekking op de contracten die op de balansen van de banken vermeld worden.

Het totaal uitstaand bedrag aan interest rate swaps enzovoort moet nog veel hoger ingeschat worden. Het dynamiet ligt al klaar om de financiële markten te doen ontploffen, het is alleen nog de vraag wanneer de lont zal aangestoken worden. Mogelijk breekt dat moment aan wanneer de FED de rente zal willen verhogen.

Want het totaal bedrag aan openstaande derivatencontracten wordt geraamd op meer dan 12.000 miljard dollar, in de vorm van interest rate swaps en andere gelijkaardige producten. Maar die 12.000 miljard dollar heeft alleen betrekking op de contracten die op de balansen van de banken vermeld worden. Het totaal uitstaand bedrag aan interest rate swaps enzovoort moet nog veel hoger ingeschat worden. Het dynamiet ligt al klaar om de financiële markten te doen ontploffen, het is alleen nog de vraag wanneer de lont zal aangestoken worden. Mogelijk breekt dat moment aan wanneer de FED de rente zal willen verhogen.