Daarnaast werd het resultaat ook positief beïnvloed door lagere grondstoffenprijzen en door hogere energieprijzen. De nettowinst bedroeg $441 mln, ten opzichte van een verlies van $629 mln twaalf maanden voordien;

Per aandeel werd 44 dollarcent verdiend, waar de analisten maar op 41 dollarcent gerekend hadden. Wereldwijd stegen de verkopen van het bedrijf met 10% tot $6,7 mrd. Op basis van de verbeterde marktomstandigheden zien de vooruitzichten voor het lopende kwartaal er hoopgevend uit.

Daarnaast werd het resultaat ook positief beïnvloed door lagere grondstoffenprijzen en door hogere energieprijzen. De nettowinst bedroeg $441 mln, ten opzichte van een verlies van $629 mln twaalf maanden voordien; Per aandeel werd 44 dollarcent verdiend, waar de analisten maar op 41 dollarcent gerekend hadden. Wereldwijd stegen de verkopen van het bedrijf met 10% tot $6,7 mrd. Op basis van de verbeterde marktomstandigheden zien de vooruitzichten voor het lopende kwartaal er hoopgevend uit.