Daardoor zou het EFSF op onbeperkte schaal obligaties van landen in moeilijkheden kunnen inkopen. Op basis van de uitspraken van de minister viel de rente op bunds terug tot het laagste niveau in een week.

Algemeen groeit het besef dat de huidige European Financial Stability Facility niet gaat volstaan om te beletten dat de begrotingscrisis in de eurozone zich verder gaat verspreiden.

Daardoor zou het EFSF op onbeperkte schaal obligaties van landen in moeilijkheden kunnen inkopen. Op basis van de uitspraken van de minister viel de rente op bunds terug tot het laagste niveau in een week. Algemeen groeit het besef dat de huidige European Financial Stability Facility niet gaat volstaan om te beletten dat de begrotingscrisis in de eurozone zich verder gaat verspreiden.