Volgens de Wall Street Journal hebben de Duitsers duidelijk het voorplan genomen om de Europese regelgeving in te planten. Berlijn heeft om één of andere reden blijkbaar haast om instrumenten in het leven te roepen die het mogelijk maken om de banken te redden zonder financiële stabiliteit in het gevaar te brengen.

Het is niet helemaal duidelijk of de problemen die recent gerezen zijn in de banksector daar voor iets tussen zitten. Na de Bulgaarse en de Oostenrijkse banken, is nu ook de grootste Portugese bank in de problemen geraakt. In de verte trekken zich opnieuw donkere wolken samen boven de banksector.

Volgens de Wall Street Journal hebben de Duitsers duidelijk het voorplan genomen om de Europese regelgeving in te planten. Berlijn heeft om één of andere reden blijkbaar haast om instrumenten in het leven te roepen die het mogelijk maken om de banken te redden zonder financiële stabiliteit in het gevaar te brengen. Het is niet helemaal duidelijk of de problemen die recent gerezen zijn in de banksector daar voor iets tussen zitten. Na de Bulgaarse en de Oostenrijkse banken, is nu ook de grootste Portugese bank in de problemen geraakt. In de verte trekken zich opnieuw donkere wolken samen boven de banksector.