Er werd voor een bedrag van 1,64 miljard euro aan langlopende obligaties geveild aan een gemiddelde rentevoet van 3,43%. Op de secundaire markt steeg het rendement op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar met 8 basispunten tot 3,46%.

Ook Portugal veilde opnieuw staatsobligaties, maar dit land krijgt voorlopig alleen kortlopend waardepapier geveild. Er werd voor 450 miljoen euro aan obligaties met drie maanden looptijd en voor 300 miljoen euro aan obligaties met looptijd van zes maanden geveild.

Er werd voor een bedrag van 1,64 miljard euro aan langlopende obligaties geveild aan een gemiddelde rentevoet van 3,43%. Op de secundaire markt steeg het rendement op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar met 8 basispunten tot 3,46%. Ook Portugal veilde opnieuw staatsobligaties, maar dit land krijgt voorlopig alleen kortlopend waardepapier geveild. Er werd voor 450 miljoen euro aan obligaties met drie maanden looptijd en voor 300 miljoen euro aan obligaties met looptijd van zes maanden geveild.