Meteen circuleerden er op heel wat websites geruchten dat het verhaal heel anders is dan de Amerikanen ons en de Duitsers proberen wijs te maken. De Verenigde Staten pogen namelijk tijd te winnen om de eenvoudige reden dat het Duitse goud verdwenen is.

Of met andere woorden: het goud is verkocht of gebruikt voor dubieuze leasingoperaties. De Duitsers worden steeds ongeruster over wat hun goud is gebeurd en je kunt hun moeilijk ongelijk geven. Washington zal met een goede uitleg moeten komen over het verdwenen goud zoniet dreigt de hele zaak nog een vervelend staartje te krijgen.

Meteen circuleerden er op heel wat websites geruchten dat het verhaal heel anders is dan de Amerikanen ons en de Duitsers proberen wijs te maken. De Verenigde Staten pogen namelijk tijd te winnen om de eenvoudige reden dat het Duitse goud verdwenen is. Of met andere woorden: het goud is verkocht of gebruikt voor dubieuze leasingoperaties. De Duitsers worden steeds ongeruster over wat hun goud is gebeurd en je kunt hun moeilijk ongelijk geven. Washington zal met een goede uitleg moeten komen over het verdwenen goud zoniet dreigt de hele zaak nog een vervelend staartje te krijgen.