Vraag is nu hoe de Grieken gaan reageren op deze weigering. Bovendien bestaat ook de kans dat Portugal om uitstel komt vragen, want dit land zal er evenmin in slagen om het deficiet op de begroting terug te dringen tot onder de afgesproken 4,50%. De Europese schuldencrisis dreigt zo in een stroomversnelling te raken.

Op de Europese beurzen is het sentiment richting negatief gedraaid, de verliezen voor de belangrijkste indices lopen op tot ongeveer een half procent.

Ook de euro moet opnieuw terrein prijsgeven, maar houdt voorlopig stand boven 1,25 dollar. Op de Brusselse beurs noteert Ackermans & van Haaren inmiddels zowat driekwart procent lager.

AvH gaf vanmorgen volgende algemene toelichting bij de cijfers

• Het eigen vermogen van AvH (deel van de groep) bedraagt 1.904,2 miljoen euro op 30 juni 2012, wat overeenstemt met 56,85 euro per aandeel. Per 31/12/2011 bedroeg het eigen vermogen 1.882,6 miljoen euro of 56,20 euro per aandeel. Daarbij dient

opgemerkt dat AvH begin juni 2012 een dividend heeft uitgekeerd van 1,64 euro per aandeel, wat voor een afname van het eigen vermogen met 54,3 miljoen euro heeft gezorgd.

• Eind juni 2012 beschikt AvH over een positieve netto thesaurie van 11,6 miljoen euro. De daling van deze thesauriepositie wordt verklaard door i) het uitkeren door AvH van dividenden aan haar aandeelhouders begin juni 2012, daar waar AvH zelf nog belangrijke dividenden moet ontvangen in de loop van het derde trimester 2012 (timing-effect) en ii) door investeringen

voor ongeveer 37 miljoen euro in de loop van de eerste 6 maanden van 2012.

• AvH heeft tijdens het eerste semester van 2012 ongeveer 37 miljoen euro geïnvesteerd in haar bestaande portefeuille: 25 miljoen euro werd bijkomend geïnvesteerd in Hertel; het kapitaal van Anima Care werd met 6,5 miljoen euro volgestort om de expansie van de rusthuisportefeuille te financieren en de participatie van AvH in Groupe Financière Duval werd

verhoogd met 1,96%. Via een gezamenlijke structuur (50/50) houden AvH en mede-aandeelhouder Eric Duval voortaan een totale participatie van 82,28% aan.

• AvH heeft haar portefeuille verder gestroomlijnd met de verkoop van haar belangen in Alural Belgium (60% via Sofinim) en Gulf Lime (35%) en de verkoop van 2% van haar belang in Koffie Rombouts (resterend belang 12%). Op de in december 2010

gerealiseerde verkoop van Engelhardt Druck (97,5% via Sofinim) aan de Duitse industriële drukker Rahning werd een nabetaling (earn out) ontvangen als gevolg van het behalen van vooropgestelde resultaten.

• De thesaurie van AvH per 30 juni 2012 bestaat naast liquide middelen en deposito's op korte termijn onder meer uit geldbeleggingen (incl. eigen aandelen) voor 38,8 miljoen euro en uit korte termijnschulden onder de vorm van commercial paper van 38,7 miljoen euro. In dit bedrag wordt geen rekening gehouden met de kredietlijnen waarover AvH beschikt en waar per 30 juni 2012 trouwens geen enkel beroep op werd gedaan.

Vraag is nu hoe de Grieken gaan reageren op deze weigering. Bovendien bestaat ook de kans dat Portugal om uitstel komt vragen, want dit land zal er evenmin in slagen om het deficiet op de begroting terug te dringen tot onder de afgesproken 4,50%. De Europese schuldencrisis dreigt zo in een stroomversnelling te raken. Op de Europese beurzen is het sentiment richting negatief gedraaid, de verliezen voor de belangrijkste indices lopen op tot ongeveer een half procent. Ook de euro moet opnieuw terrein prijsgeven, maar houdt voorlopig stand boven 1,25 dollar. Op de Brusselse beurs noteert Ackermans & van Haaren inmiddels zowat driekwart procent lager. AvH gaf vanmorgen volgende algemene toelichting bij de cijfers • Het eigen vermogen van AvH (deel van de groep) bedraagt 1.904,2 miljoen euro op 30 juni 2012, wat overeenstemt met 56,85 euro per aandeel. Per 31/12/2011 bedroeg het eigen vermogen 1.882,6 miljoen euro of 56,20 euro per aandeel. Daarbij dient opgemerkt dat AvH begin juni 2012 een dividend heeft uitgekeerd van 1,64 euro per aandeel, wat voor een afname van het eigen vermogen met 54,3 miljoen euro heeft gezorgd. • Eind juni 2012 beschikt AvH over een positieve netto thesaurie van 11,6 miljoen euro. De daling van deze thesauriepositie wordt verklaard door i) het uitkeren door AvH van dividenden aan haar aandeelhouders begin juni 2012, daar waar AvH zelf nog belangrijke dividenden moet ontvangen in de loop van het derde trimester 2012 (timing-effect) en ii) door investeringen voor ongeveer 37 miljoen euro in de loop van de eerste 6 maanden van 2012. • AvH heeft tijdens het eerste semester van 2012 ongeveer 37 miljoen euro geïnvesteerd in haar bestaande portefeuille: 25 miljoen euro werd bijkomend geïnvesteerd in Hertel; het kapitaal van Anima Care werd met 6,5 miljoen euro volgestort om de expansie van de rusthuisportefeuille te financieren en de participatie van AvH in Groupe Financière Duval werd verhoogd met 1,96%. Via een gezamenlijke structuur (50/50) houden AvH en mede-aandeelhouder Eric Duval voortaan een totale participatie van 82,28% aan. • AvH heeft haar portefeuille verder gestroomlijnd met de verkoop van haar belangen in Alural Belgium (60% via Sofinim) en Gulf Lime (35%) en de verkoop van 2% van haar belang in Koffie Rombouts (resterend belang 12%). Op de in december 2010 gerealiseerde verkoop van Engelhardt Druck (97,5% via Sofinim) aan de Duitse industriële drukker Rahning werd een nabetaling (earn out) ontvangen als gevolg van het behalen van vooropgestelde resultaten. • De thesaurie van AvH per 30 juni 2012 bestaat naast liquide middelen en deposito's op korte termijn onder meer uit geldbeleggingen (incl. eigen aandelen) voor 38,8 miljoen euro en uit korte termijnschulden onder de vorm van commercial paper van 38,7 miljoen euro. In dit bedrag wordt geen rekening gehouden met de kredietlijnen waarover AvH beschikt en waar per 30 juni 2012 trouwens geen enkel beroep op werd gedaan.