Binnen de bestuur van de Bundesbank ontpopten eerder Jens Weidmann en Juergen Stark zich tot fervente tegenstanders van het plan tot inkoop van overheidsobligaties.

Wulff verwees naar het verdrag van Maastricht, waarin te lezen staat dat de Europese Centrale Bank op de primaire markt geen obligaties mag kopen. Dit verbod heeft weinig zin wanneer ze wel onbeperkt op de secundaire markt mag inkopen.

Binnen de bestuur van de Bundesbank ontpopten eerder Jens Weidmann en Juergen Stark zich tot fervente tegenstanders van het plan tot inkoop van overheidsobligaties. Wulff verwees naar het verdrag van Maastricht, waarin te lezen staat dat de Europese Centrale Bank op de primaire markt geen obligaties mag kopen. Dit verbod heeft weinig zin wanneer ze wel onbeperkt op de secundaire markt mag inkopen.