Het rendement op de 10-jarige Duitse staatsobligatie kwam uit op 1,83%, of een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het niveau de dag voordien. Ook de 2-jarige bunds werden weer wat goedkoper.

Het rendement op de 2-jarige bedroeg 0,43%, of eveneens 5 basispunten meer dan maandag. Historisch gezien bevinden de rendementen op Duitse staatsobligaties zich nog steeds op lage niveaus.

Het rendement op de 10-jarige Duitse staatsobligatie kwam uit op 1,83%, of een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het niveau de dag voordien. Ook de 2-jarige bunds werden weer wat goedkoper. Het rendement op de 2-jarige bedroeg 0,43%, of eveneens 5 basispunten meer dan maandag. Historisch gezien bevinden de rendementen op Duitse staatsobligaties zich nog steeds op lage niveaus.