In het geval van de BEL 20 is er sprake van een winst van ruim een kwart procent. In Amsterdam worden de kwartaalcijfers van Akzo Nobel goed onthaald.

Met een veiling van Spaanse staatsobligaties op komst houden de beleggers de evolutie op de obligatiemarkten goed in de gaten. Het rendement op de 2-jarige Duitse staatsobligatie noteert voor de 10de dag op rij onder nul, wat betekent dat veiligheid nog steeds de voorkeur krijgt boven rendement.

GIMV geeft business update ove eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren.

De cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 juni 2012. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Dit waren de kernpunten:

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2012: 917,8 miljoen EUR (of 39,60 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 3 augustus 2012 (56,8 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.011,3 miljoen EUR (of 43,63 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2012.

Balans (per 30/06/2012)

• Balanstotaal: 1.018,1 miljoen EUR

• Financiële activa: 825,5 miljoen EUR

Commentaar

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, gaf volgend commentaar over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "In het afgelopen kwartaal hield het operationele resultaat bij onze participaties al bij al stand alhoewel de macro-economische omgeving weinig dragend was. De internationale financiële markten bleven echter zeer onstabiel, wat de waardering van de portefeuille negatief beïnvloed heeft. Ondanks deze minder gunstige context slaagde Gimv er de afgelopen maanden in om een aantal participaties (zoals Accent Jobs en OGD) met succes te verkopen, die uiteindelijk pas begin juli finaal werden afgehandeld."

In het geval van de BEL 20 is er sprake van een winst van ruim een kwart procent. In Amsterdam worden de kwartaalcijfers van Akzo Nobel goed onthaald. Met een veiling van Spaanse staatsobligaties op komst houden de beleggers de evolutie op de obligatiemarkten goed in de gaten. Het rendement op de 2-jarige Duitse staatsobligatie noteert voor de 10de dag op rij onder nul, wat betekent dat veiligheid nog steeds de voorkeur krijgt boven rendement. GIMV geeft business update ove eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013 Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren. De cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 juni 2012. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers). Dit waren de kernpunten: • Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2012: 917,8 miljoen EUR (of 39,60 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 3 augustus 2012 (56,8 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.011,3 miljoen EUR (of 43,63 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2012. Balans (per 30/06/2012) • Balanstotaal: 1.018,1 miljoen EUR • Financiële activa: 825,5 miljoen EUR Commentaar Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, gaf volgend commentaar over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "In het afgelopen kwartaal hield het operationele resultaat bij onze participaties al bij al stand alhoewel de macro-economische omgeving weinig dragend was. De internationale financiële markten bleven echter zeer onstabiel, wat de waardering van de portefeuille negatief beïnvloed heeft. Ondanks deze minder gunstige context slaagde Gimv er de afgelopen maanden in om een aantal participaties (zoals Accent Jobs en OGD) met succes te verkopen, die uiteindelijk pas begin juli finaal werden afgehandeld."