De daling is voornamelijk het gevolg van een selectief aannemingsbeleid bij met name Utiliteitsbouw NL en de daling van de woningverkopen bij Vastgoed NL.

In vergelijking met de eerste helft van 2008 is in de eerste helft van 2009 het onderliggend operationeel resultaat verbeterd (eerste helft 2008: € 2 miljoen versus eerste helft 2009 € 5 miljoen), ondanks een sterke teruggang in resultaat bij Vastgoed als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt.

De financiële lasten zijn per saldo in het eerste halfjaar van 2009 sterk gestegen (eerste helft 2009 € 35 miljoen versus eerste helft 2008 € 5 miljoen). Dit wordt voor € 23 miljoen verklaard door de impact van eenmalige transactiekosten van herfinanciering en gerelateerde rentekasstroomafdekkingen.

Het resultaat na belastingen over de eerste helft van 2009 bedraagt € - 43 miljoen. Het resultaat in de eerste helft van 2009 wordt in belangrijke mate negatief beïnvloed door eenmalige kosten als gevolg van de organisatorische en financiële herstructurering ter hoogte van respectievelijk € 24 miljoen en € 23 miljoen.

De verliezen op projecten van de Nederlandse bouwactiviteiten en projecten in België zijn gestopt. Er is een duidelijke verbetering van de onderliggende operationele resultaten zichtbaar.

De orderportefeuille ultimo juni 2009 is met name door een selectief aannemingsbeleid bij de Nederlandse bouwactiviteiten en een remmend effect op de instroom van nieuwe projecten bij Vastgoed NL gedaald tot een niveau van € 2.525 miljoen (31 december 2008: € 3.004 miljoen). De kwaliteit van de orderportefeuille is in termen van bruto marge verbeterd.

De daling is voornamelijk het gevolg van een selectief aannemingsbeleid bij met name Utiliteitsbouw NL en de daling van de woningverkopen bij Vastgoed NL.In vergelijking met de eerste helft van 2008 is in de eerste helft van 2009 het onderliggend operationeel resultaat verbeterd (eerste helft 2008: € 2 miljoen versus eerste helft 2009 € 5 miljoen), ondanks een sterke teruggang in resultaat bij Vastgoed als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt.De financiële lasten zijn per saldo in het eerste halfjaar van 2009 sterk gestegen (eerste helft 2009 € 35 miljoen versus eerste helft 2008 € 5 miljoen). Dit wordt voor € 23 miljoen verklaard door de impact van eenmalige transactiekosten van herfinanciering en gerelateerde rentekasstroomafdekkingen.Het resultaat na belastingen over de eerste helft van 2009 bedraagt € - 43 miljoen. Het resultaat in de eerste helft van 2009 wordt in belangrijke mate negatief beïnvloed door eenmalige kosten als gevolg van de organisatorische en financiële herstructurering ter hoogte van respectievelijk € 24 miljoen en € 23 miljoen.De verliezen op projecten van de Nederlandse bouwactiviteiten en projecten in België zijn gestopt. Er is een duidelijke verbetering van de onderliggende operationele resultaten zichtbaar.De orderportefeuille ultimo juni 2009 is met name door een selectief aannemingsbeleid bij de Nederlandse bouwactiviteiten en een remmend effect op de instroom van nieuwe projecten bij Vastgoed NL gedaald tot een niveau van € 2.525 miljoen (31 december 2008: € 3.004 miljoen). De kwaliteit van de orderportefeuille is in termen van bruto marge verbeterd.