Rekening houdend met de krachtige rem op de economische groei en het onvermogen van de Amerikaanse overheid om een globale oplossing te bieden om het Amerikaanse financieel systeem te redden, lijkt een globaal defensieve strategie die gericht is op kwaliteit in de ogen van de bank nog altijd gerechtvaardigd.

In een klimaat waarin het risico op een faillissement van de bedrijven zeer hoog wordt ingeschat, zal de voorkeur blijven uitgaan naar de kwaliteit van de financiële situatie, en ook naar het vermogen om een dividend te blijven uitkeren.

Hoe zwaarder de recessie, hoe sterker de tekenen van een herstel zullen moeten zijn. De markten beginnen aan een langdurige stabilisatiebeweging en men kan in deze omstandigheden niet uitsluiten dat er een ultieme stuiptrekking komt waardoor ze weer een duik zouden maken.

Technisch gezien is volgens Dexia Asset Management een dubbele bodem altijd nodig om te kunnen denken aan een duurzaam herstel. Tegen die achtergrond handhaven de analisten van de bank hun posities.

Vanuit strategisch oogpunt gaat hu, voorkeur uit naar kwaliteitsvolle groeiaandelen, ondanks bepaalde tactische wijzigingen. Zoals Dexia Asset Management al diverse malen heeft gezegd, is het noodzakelijk een goed evenwicht te vinden tussen tactische overwegingen en een strategische visie.

Rekening houdend met de krachtige rem op de economische groei en het onvermogen van de Amerikaanse overheid om een globale oplossing te bieden om het Amerikaanse financieel systeem te redden, lijkt een globaal defensieve strategie die gericht is op kwaliteit in de ogen van de bank nog altijd gerechtvaardigd. In een klimaat waarin het risico op een faillissement van de bedrijven zeer hoog wordt ingeschat, zal de voorkeur blijven uitgaan naar de kwaliteit van de financiële situatie, en ook naar het vermogen om een dividend te blijven uitkeren.Hoe zwaarder de recessie, hoe sterker de tekenen van een herstel zullen moeten zijn. De markten beginnen aan een langdurige stabilisatiebeweging en men kan in deze omstandigheden niet uitsluiten dat er een ultieme stuiptrekking komt waardoor ze weer een duik zouden maken. Technisch gezien is volgens Dexia Asset Management een dubbele bodem altijd nodig om te kunnen denken aan een duurzaam herstel. Tegen die achtergrond handhaven de analisten van de bank hun posities. Vanuit strategisch oogpunt gaat hu, voorkeur uit naar kwaliteitsvolle groeiaandelen, ondanks bepaalde tactische wijzigingen. Zoals Dexia Asset Management al diverse malen heeft gezegd, is het noodzakelijk een goed evenwicht te vinden tussen tactische overwegingen en een strategische visie.