-Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten in derde kwartaal EUR 139 miljoen, ruim het dubbele van tweede kwartaal 2009 (EUR 58 miljoen)

-Sterk resultaat Life Sciences door robuuste Nutrition-activiteiten

-Sterk herstel bij Materials Sciences gecontinueerd

-Kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen op koers naar EUR 150 - 200 miljoen op jaarbasis in 2010

-Cashflow uit bedrijfsactiviteiten wederom zeer sterk (Q3 EUR 517 miljoen)

-Vooruitzichten voor rest van 2009 blijven onzeker; bedrijfsresultaat vierde kwartaal volgens huidige verwachtingen lager dan derde kwartaal maar hoger dan vierde kwartaal 2008

Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten:

"DSM heeft in het derde kwartaal van 2009 sterk verbeterde resultaten gerealiseerd, met blijvende veerkracht bij Nutrition en een verdere verbetering bij Materials Sciences ten opzichte van de voorgaande kwartalen. We plukken de vruchten van onze vroeg aangezette acties gericht op kostenvermindering, onze focus op cash en ons commitment ten aanzien van innovatie en China. Wij zijn ons ervan bewust dat het economische klimaat onzeker blijft en dat de weg naar herstel waarschijnlijk ongelijkmatig zal zijn. Het lijkt er echter op dat het dieptepunt van deze recessie in de eerste helft van 2009 werd bereikt, en we laten zien dat we een goede uitgangspositie hebben om te profiteren van verbeteringen in de markt, zoals ook blijkt uit de sterke ontwikkeling van de verkoopvolumes."

-Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten in derde kwartaal EUR 139 miljoen, ruim het dubbele van tweede kwartaal 2009 (EUR 58 miljoen) -Sterk resultaat Life Sciences door robuuste Nutrition-activiteiten -Sterk herstel bij Materials Sciences gecontinueerd -Kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen op koers naar EUR 150 - 200 miljoen op jaarbasis in 2010 -Cashflow uit bedrijfsactiviteiten wederom zeer sterk (Q3 EUR 517 miljoen) -Vooruitzichten voor rest van 2009 blijven onzeker; bedrijfsresultaat vierde kwartaal volgens huidige verwachtingen lager dan derde kwartaal maar hoger dan vierde kwartaal 2008 Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: "DSM heeft in het derde kwartaal van 2009 sterk verbeterde resultaten gerealiseerd, met blijvende veerkracht bij Nutrition en een verdere verbetering bij Materials Sciences ten opzichte van de voorgaande kwartalen. We plukken de vruchten van onze vroeg aangezette acties gericht op kostenvermindering, onze focus op cash en ons commitment ten aanzien van innovatie en China. Wij zijn ons ervan bewust dat het economische klimaat onzeker blijft en dat de weg naar herstel waarschijnlijk ongelijkmatig zal zijn. Het lijkt er echter op dat het dieptepunt van deze recessie in de eerste helft van 2009 werd bereikt, en we laten zien dat we een goede uitgangspositie hebben om te profiteren van verbeteringen in de markt, zoals ook blijkt uit de sterke ontwikkeling van de verkoopvolumes."