Het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (ebitda) bedroeg Eur 270 mln (was Eur 339 mln). De nettowinst kwam uit op Eur 103 mln, per aandeel 0,61.

De cijfers waren conform verwachting. Na exceptionele lasten van Eur 22 mln (herstructurering en overnamekosten) was het netto resultaat Eur 81 mln, per aandeel Eur 0,47.

Voor de eerste negen maanden was de winst per aandeel Eur 2,15 (was 2,82) en na incidentele lasten/baten Eur 1,57 (was Eur 4,33).

De kasstroom was Eur 253 mln en voor de eerste negen maanden Eur 547 mln (was Eur 479 mln). De langetermijn doelstellingen blijven gehandhaafd en de rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft kopen.

Het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (ebitda) bedroeg Eur 270 mln (was Eur 339 mln). De nettowinst kwam uit op Eur 103 mln, per aandeel 0,61. De cijfers waren conform verwachting. Na exceptionele lasten van Eur 22 mln (herstructurering en overnamekosten) was het netto resultaat Eur 81 mln, per aandeel Eur 0,47. Voor de eerste negen maanden was de winst per aandeel Eur 2,15 (was 2,82) en na incidentele lasten/baten Eur 1,57 (was Eur 4,33). De kasstroom was Eur 253 mln en voor de eerste negen maanden Eur 547 mln (was Eur 479 mln). De langetermijn doelstellingen blijven gehandhaafd en de rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft kopen.