De volumedalingen waren vooral sterk bij Performance Materials (33%), Polymer Intermediates (20% en 43% prijsdaling) en Base Chemicals(36%). Nutrition leverde per saldo een stijging van 8% op. Vergeleken met 4kw08 bedroeg de totale omzetdaling 12%.

Het bedrijfsresultaat daalde 76% naar Eur 57 mln en de nettowinst kwam 92% lager uit op Eur 13 mln, per aandeel Eur 0,06. In het kwartaal zijn Eur 18 mln aan additionele pensioenbetalingen en Eur 12 mln aan exceptionele kosten begrepen.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg Eur 166 mln en de nettoschuld daalde Eur 40 mln naar Eur 1.741 mln, een gearing van 27%.

Het bedrijf geeft geen concrete verwachtingen voor geheel 2009 af. Er is geen sprake van verdere verslechtering in de omstandigheden. De nagestreefde kostenbesparingen van Eur 100 mln in 2010 zullen overtroffen worden.

De cijfers over het eerste kwartaal lagen onder de verwachtingen van Theodoor Gilissen Bankiers en benadrukken de slechte economische gang van zaken wereldwijd.

Gezien de sterke marktposities van het bedrijf en de gezonde financiële positie blijft de rating Buy uitgaande van een versterkte relatieve positie van het bedrijf in 2010 en 2011 na afloop van de huidige economische terugslag.

De volumedalingen waren vooral sterk bij Performance Materials (33%), Polymer Intermediates (20% en 43% prijsdaling) en Base Chemicals(36%). Nutrition leverde per saldo een stijging van 8% op. Vergeleken met 4kw08 bedroeg de totale omzetdaling 12%.Het bedrijfsresultaat daalde 76% naar Eur 57 mln en de nettowinst kwam 92% lager uit op Eur 13 mln, per aandeel Eur 0,06. In het kwartaal zijn Eur 18 mln aan additionele pensioenbetalingen en Eur 12 mln aan exceptionele kosten begrepen. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg Eur 166 mln en de nettoschuld daalde Eur 40 mln naar Eur 1.741 mln, een gearing van 27%. Het bedrijf geeft geen concrete verwachtingen voor geheel 2009 af. Er is geen sprake van verdere verslechtering in de omstandigheden. De nagestreefde kostenbesparingen van Eur 100 mln in 2010 zullen overtroffen worden. De cijfers over het eerste kwartaal lagen onder de verwachtingen van Theodoor Gilissen Bankiers en benadrukken de slechte economische gang van zaken wereldwijd.Gezien de sterke marktposities van het bedrijf en de gezonde financiële positie blijft de rating Buy uitgaande van een versterkte relatieve positie van het bedrijf in 2010 en 2011 na afloop van de huidige economische terugslag.