De algehele economische vooruitzichten blijven slecht, financiële markten blijven kwetsbaar en het consumentenvertrouwen blijft laag. De grondstof- en energieprijzen en de valutakoersen blijven volatiel.

De omstandigheden in de eindmarkten zullen naar verwachting niet op korte termijn verbeteren, maar anderzijds wordt ook geen verdere verslechtering verwacht.

Het business-effect van de afbouw van voorraden zal naar verwachting minder worden. Aannemende dat de grondstofprijzen hun bodem hebben bereikt, verwacht DSM geen verdere voorraadafwaarderingen.

De Nutrition- en Pharma-clusters en DSM Dyneema, die samen ongeveer de helft van de activiteiten van DSM vertegenwoordigen, blijven relatief goed overeind. De overige activiteiten in Materials Sciences en Base Chemicals and Materials worden in aanzienlijke mate getroffen.

De businessomstandigheden voor Nutrition zullen naar verwachting relatief gunstig blijven in 2009, waarbij voor Animal Nutrition and Health de komende kwartalen enige afzwakking zal optreden.

In het Pharma-cluster zullen de prijzen bij DSM Anti-Infectives naar verwachting gemiddeld lager liggen dan vorig jaar en staat DSM Pharmaceutical Products voor uitdagingen die voortvloeien uit het wegvallen van enkele grote custom manufacturing-contracten. De aangekondigde overeenkomst met Shire zal pas vanaf 2010 bijdragen.

Bij Performance Materials verwacht DSM Dyneema voortgezette groei gedurende het jaar. Voor DSM Engineering Plastics en DSM Resins blijft veel onzekerheid bestaan ten aanzien van de vraagontwikkeling.

Soortgelijke onduidelijkheid is er bij Polymer Intermediates en Base Chemicals and Materials. Polymer Intermediates zal naar alle waarschijnlijkheid verlies lijden in 2009. Bij Base Chemicals and Materials zullen de verkoopvolumes van DSM Agro naar verwachting verbeteren gedurende de rest van het jaar, maar de prijzen staan onder druk.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden voor sommige activiteiten zal DSM zich inspannen om in 2009 een voldoende grote kasstroom te genereren om de sterke financiële positie te behouden die nodig is om uitvoering te geven aan zijn strategie: DSM houdt vast aan zijn koers.

DSM geeft geen kwantitatieve winstverwachting af voor 2009 vanwege de onzekere economische omstandigheden.

De algehele economische vooruitzichten blijven slecht, financiële markten blijven kwetsbaar en het consumentenvertrouwen blijft laag. De grondstof- en energieprijzen en de valutakoersen blijven volatiel. De omstandigheden in de eindmarkten zullen naar verwachting niet op korte termijn verbeteren, maar anderzijds wordt ook geen verdere verslechtering verwacht. Het business-effect van de afbouw van voorraden zal naar verwachting minder worden. Aannemende dat de grondstofprijzen hun bodem hebben bereikt, verwacht DSM geen verdere voorraadafwaarderingen. De Nutrition- en Pharma-clusters en DSM Dyneema, die samen ongeveer de helft van de activiteiten van DSM vertegenwoordigen, blijven relatief goed overeind. De overige activiteiten in Materials Sciences en Base Chemicals and Materials worden in aanzienlijke mate getroffen.De businessomstandigheden voor Nutrition zullen naar verwachting relatief gunstig blijven in 2009, waarbij voor Animal Nutrition and Health de komende kwartalen enige afzwakking zal optreden. In het Pharma-cluster zullen de prijzen bij DSM Anti-Infectives naar verwachting gemiddeld lager liggen dan vorig jaar en staat DSM Pharmaceutical Products voor uitdagingen die voortvloeien uit het wegvallen van enkele grote custom manufacturing-contracten. De aangekondigde overeenkomst met Shire zal pas vanaf 2010 bijdragen.Bij Performance Materials verwacht DSM Dyneema voortgezette groei gedurende het jaar. Voor DSM Engineering Plastics en DSM Resins blijft veel onzekerheid bestaan ten aanzien van de vraagontwikkeling. Soortgelijke onduidelijkheid is er bij Polymer Intermediates en Base Chemicals and Materials. Polymer Intermediates zal naar alle waarschijnlijkheid verlies lijden in 2009. Bij Base Chemicals and Materials zullen de verkoopvolumes van DSM Agro naar verwachting verbeteren gedurende de rest van het jaar, maar de prijzen staan onder druk.Ondanks de moeilijke marktomstandigheden voor sommige activiteiten zal DSM zich inspannen om in 2009 een voldoende grote kasstroom te genereren om de sterke financiële positie te behouden die nodig is om uitvoering te geven aan zijn strategie: DSM houdt vast aan zijn koers. DSM geeft geen kwantitatieve winstverwachting af voor 2009 vanwege de onzekere economische omstandigheden.