*Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten in vierde kwartaal € 141 miljoen, in lijn met derde kwartaal 2009

*Resultaat Life Sciences weerspiegelt robuustheid Nutrition-activiteiten

*Herstel Materials Sciences blijft op koers

*Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten over geheel 2009 € 370 miljoen

*Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten over geheel 2009 zeer sterk: € 1.276 miljoen

*Solide financiële positie - dividend gehandhaafd op € 1,20 in contanten

*Geen kwantitatieve verwachting voor 2010

Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: "In 2009, ongetwijfeld een van de moeilijkste jaren in onze geschiedenis, hielden wij vast aan onze koers en aan onze focus op klanten, innovatie en duurzaamheid. Na een moeilijk eerste halfjaar verbeterden onze resultaten in de tweede helft van het jaar, toen onze Materials Sciences-activiteiten zich begonnen te herstellen."

"Over heel 2009 genomen halveerde het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten ten opzichte van ons recordresultaat in 2008, maar bij onze kernactiviteiten bleef de daling beperkt tot 26%. De wederom robuuste resultaten bij Nutrition en de positieve effecten van de tijdig ingezette maatregelen ter verbetering van onze concurrentiepositie droegen daar aan bij. Onze kostenbesparingsinitiatieven leverden gedurende 2009 een besparing op van € 150 miljoen, terwijl onze focus op cash resulteerde in een ongekend hoge operationele kasstroom van bijna € 1.3 miljard in 2009. Dankzij onze sterke financiële positie zijn wij goed in staat om in te spelen op kansen die zich zullen voordoen."

"In het huidige, onzekere jaar 2010 zal DSM zijn strategische transformatie tot een Life Sciences en Materials Sciences-onderneming voortzetten. Wij hebben in 2009 de verkoop van twee activiteiten afgerond en houden vast aan ons voornemen om ook uit de resterende niet-kernactiviteiten te stappen. Wij zijn ons bewust van het ongelijkmatige karakter van het economische herstel dat momenteel plaatsvindt, maar zijn voorzichtig optimistisch."

*Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten in vierde kwartaal € 141 miljoen, in lijn met derde kwartaal 2009 *Resultaat Life Sciences weerspiegelt robuustheid Nutrition-activiteiten *Herstel Materials Sciences blijft op koers *Bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten over geheel 2009 € 370 miljoen *Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten over geheel 2009 zeer sterk: € 1.276 miljoen *Solide financiële positie - dividend gehandhaafd op € 1,20 in contanten *Geen kwantitatieve verwachting voor 2010 Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: "In 2009, ongetwijfeld een van de moeilijkste jaren in onze geschiedenis, hielden wij vast aan onze koers en aan onze focus op klanten, innovatie en duurzaamheid. Na een moeilijk eerste halfjaar verbeterden onze resultaten in de tweede helft van het jaar, toen onze Materials Sciences-activiteiten zich begonnen te herstellen." "Over heel 2009 genomen halveerde het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten ten opzichte van ons recordresultaat in 2008, maar bij onze kernactiviteiten bleef de daling beperkt tot 26%. De wederom robuuste resultaten bij Nutrition en de positieve effecten van de tijdig ingezette maatregelen ter verbetering van onze concurrentiepositie droegen daar aan bij. Onze kostenbesparingsinitiatieven leverden gedurende 2009 een besparing op van € 150 miljoen, terwijl onze focus op cash resulteerde in een ongekend hoge operationele kasstroom van bijna € 1.3 miljard in 2009. Dankzij onze sterke financiële positie zijn wij goed in staat om in te spelen op kansen die zich zullen voordoen." "In het huidige, onzekere jaar 2010 zal DSM zijn strategische transformatie tot een Life Sciences en Materials Sciences-onderneming voortzetten. Wij hebben in 2009 de verkoop van twee activiteiten afgerond en houden vast aan ons voornemen om ook uit de resterende niet-kernactiviteiten te stappen. Wij zijn ons bewust van het ongelijkmatige karakter van het economische herstel dat momenteel plaatsvindt, maar zijn voorzichtig optimistisch."