Volgens Tyler Durden kan het niet anders of het drukken van fiat geld kan er alleen maar toe leiden dat de waarde van dat geld ondermijnd wordt. Er hangt dus inflatie in de lucht, ook al wordt die tot dusver zo ver mogelijk uit ons gezichtsveld verwijderd gehouden.

Het inflatiegevaar wordt met andere woorden onderschat. Maar ook een ander gevaar wordt volgens Durden zwaar onderschat. Het drukken van geld maakt de rijken rijker en de armen armer. Uiteindelijk wordt zo de sociale ongelijkheid in de hand gewerkt, met alle gevolgen vandien.

Volgens Tyler Durden kan het niet anders of het drukken van fiat geld kan er alleen maar toe leiden dat de waarde van dat geld ondermijnd wordt. Er hangt dus inflatie in de lucht, ook al wordt die tot dusver zo ver mogelijk uit ons gezichtsveld verwijderd gehouden. Het inflatiegevaar wordt met andere woorden onderschat. Maar ook een ander gevaar wordt volgens Durden zwaar onderschat. Het drukken van geld maakt de rijken rijker en de armen armer. Uiteindelijk wordt zo de sociale ongelijkheid in de hand gewerkt, met alle gevolgen vandien.