De druk op de sociale zekerheid wordt zodoende onhoudbaar, niet alleen wat de pensioenen maar ook wat de ziekte- en de werkloosheidsverzekering betreft. Het heeft bovendien weinig zin om de belastingen te verhogen, want die zijn in de meeste landen al te hoog.

Bovendien werkt een belastingverhoging contraproductief, in die zin dat ze de economische groei afremt. David Stockman, auteur van The Great Deformation, spreekt van een Hobbesiaanse samenleving. Van de filosoof Hobbes is de uitspraak dat elke mens zich naar elke andere medemens toe als een wolf gedraagt.

De druk op de sociale zekerheid wordt zodoende onhoudbaar, niet alleen wat de pensioenen maar ook wat de ziekte- en de werkloosheidsverzekering betreft. Het heeft bovendien weinig zin om de belastingen te verhogen, want die zijn in de meeste landen al te hoog. Bovendien werkt een belastingverhoging contraproductief, in die zin dat ze de economische groei afremt. David Stockman, auteur van The Great Deformation, spreekt van een Hobbesiaanse samenleving. Van de filosoof Hobbes is de uitspraak dat elke mens zich naar elke andere medemens toe als een wolf gedraagt.