Banken lopen op dit moment volgens deze instelling ongeveer 300 mrd euro aan kredietrisico. Als de kapitaalratio's op orde zijn, kunnen banken makkelijker vermogen aantrekken en vervolgens weer uitlenen.

Zolang de kredietverlening onder druk staat, zal de economische groei nog verder worden geremd.

Die 300 mrd euro is gebaseerd op de eerdere stress testen in Europa, maar eigenlijk zou voor een goede beoordeling nieuwe en uitgebreidere stress testen noodzakelijk zijn omdat de situatie snel is verslechterd.

.

Dat blijkt ook uit krantenberichten over een mogelijk gedwongen fusie tussen drie Spaanse spaarbanken, omdat zij niet op tijd voldoende kapitaal hebben aangetrokken.

Diverse Italiaanse banken kregen, in navolging van het land zelf, lagere kredietbeoordelingen.

Banken lopen op dit moment volgens deze instelling ongeveer 300 mrd euro aan kredietrisico. Als de kapitaalratio's op orde zijn, kunnen banken makkelijker vermogen aantrekken en vervolgens weer uitlenen. Zolang de kredietverlening onder druk staat, zal de economische groei nog verder worden geremd. Die 300 mrd euro is gebaseerd op de eerdere stress testen in Europa, maar eigenlijk zou voor een goede beoordeling nieuwe en uitgebreidere stress testen noodzakelijk zijn omdat de situatie snel is verslechterd. . Dat blijkt ook uit krantenberichten over een mogelijk gedwongen fusie tussen drie Spaanse spaarbanken, omdat zij niet op tijd voldoende kapitaal hebben aangetrokken. Diverse Italiaanse banken kregen, in navolging van het land zelf, lagere kredietbeoordelingen.