De inkomsten uit de zaadverkoop bedroegen EUR 5,7 miljoen in het eerste semester van 2009, ten opzichte van EUR 4,1 miljoen over dezelfde periode van 2008, een verhoging met 40%.

De hogere omzet is te verklaren door grotere volumes alsook door de mogelijkheid tot prijszetting voor topkwaliteit. De zaadverkopen lopen verder in het tweede semester met voornamelijk de verkoop van zonnebloemzaad.

Daarnaast zal de voorziene export (naar Indonesië en Pakistan) bijdragen tot de omzet , terwijl de start van de verkoop in de Filipijnen voorzien is voor Q4.

De inkomsten uit onderzoekssamenwerkingen stegen van EUR 1,8 miljoen voor het eerste semester van 2008 tot EUR 2,9 miljoen over dezelfde periode in 2009.

Deze stijging werd gerealiseerd dankzij de update van de onderzoeks- en technologie-overeenkomst met Monsanto Company en de hernieuwing van de samenwerking met Sumitomo Chemical Company.

De EUR 20 miljoen ontvangen van Monsanto Company geeft aanleiding tot een bijkomende inkomstenerkenning in de resultatenrekening ten belope van 667 duizend euro per maand vanaf mei 2009 tot en met oktober 2011, het einde van de lopende overeenkomst.

Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedroeg voor het eerste semester van 2009 EUR 5,0 miljoen versus EUR 7,4 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. Een klein verlies werd genoteerd gedurende H1 2009 voor rekening van de niet-voortgezette activiteiten.

Dit leidt tot een totaal nettoverlies (inclusief de niet-voortgezette activiteiten) van EUR 5,1 miljoen in vergelijking met EUR 11,6 miljoen op het einde van juni vorig jaar.

De burn rate wordt geraamd op EUR 12 miljoen op het einde van dit jaar ten opzichte van een initiële raming van EUR 19 miljoen . Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere inkomsten uit onderzoekssamenwerkingen.

De impact van de bewegingen van het werkkapitaal zullen echter volledig de operationele burn rate, inclusief middelen die worden aangewend voor investering en de terugbetaling van een lening, teniet doen.

Het positief netto-effect op de kaspositie zal ongeveer EUR 2 miljoen bedragen. Dit resulteert in een verwachte kaspositie op jaareinde van ongeveer EUR 26 miljoen.

Volgens Jan De Kerpel van KBC Securities heeft de droogte in India een dubbel effect gehad op de resultaten van Devgen: "Op de eerste plaats werden er minder zaden geoogst. Daarnaast was de vraag van de boeren naar zaden kleiner, want die keken uit naar andere gewassen. Hoewel de invloed van de droogte duidelijk voelbaar was, vormt de groei van de hybride rijstactiviteiten toch een pluspunt. Ik handhaaf het koopadvies voor Devgen."

De inkomsten uit de zaadverkoop bedroegen EUR 5,7 miljoen in het eerste semester van 2009, ten opzichte van EUR 4,1 miljoen over dezelfde periode van 2008, een verhoging met 40%. De hogere omzet is te verklaren door grotere volumes alsook door de mogelijkheid tot prijszetting voor topkwaliteit. De zaadverkopen lopen verder in het tweede semester met voornamelijk de verkoop van zonnebloemzaad. Daarnaast zal de voorziene export (naar Indonesië en Pakistan) bijdragen tot de omzet , terwijl de start van de verkoop in de Filipijnen voorzien is voor Q4.De inkomsten uit onderzoekssamenwerkingen stegen van EUR 1,8 miljoen voor het eerste semester van 2008 tot EUR 2,9 miljoen over dezelfde periode in 2009. Deze stijging werd gerealiseerd dankzij de update van de onderzoeks- en technologie-overeenkomst met Monsanto Company en de hernieuwing van de samenwerking met Sumitomo Chemical Company. De EUR 20 miljoen ontvangen van Monsanto Company geeft aanleiding tot een bijkomende inkomstenerkenning in de resultatenrekening ten belope van 667 duizend euro per maand vanaf mei 2009 tot en met oktober 2011, het einde van de lopende overeenkomst. Het nettoverlies van de voortgezette activiteiten bedroeg voor het eerste semester van 2009 EUR 5,0 miljoen versus EUR 7,4 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar. Een klein verlies werd genoteerd gedurende H1 2009 voor rekening van de niet-voortgezette activiteiten. Dit leidt tot een totaal nettoverlies (inclusief de niet-voortgezette activiteiten) van EUR 5,1 miljoen in vergelijking met EUR 11,6 miljoen op het einde van juni vorig jaar.De burn rate wordt geraamd op EUR 12 miljoen op het einde van dit jaar ten opzichte van een initiële raming van EUR 19 miljoen . Dit is voornamelijk het gevolg van de hogere inkomsten uit onderzoekssamenwerkingen. De impact van de bewegingen van het werkkapitaal zullen echter volledig de operationele burn rate, inclusief middelen die worden aangewend voor investering en de terugbetaling van een lening, teniet doen. Het positief netto-effect op de kaspositie zal ongeveer EUR 2 miljoen bedragen. Dit resulteert in een verwachte kaspositie op jaareinde van ongeveer EUR 26 miljoen.Volgens Jan De Kerpel van KBC Securities heeft de droogte in India een dubbel effect gehad op de resultaten van Devgen: "Op de eerste plaats werden er minder zaden geoogst. Daarnaast was de vraag van de boeren naar zaden kleiner, want die keken uit naar andere gewassen. Hoewel de invloed van de droogte duidelijk voelbaar was, vormt de groei van de hybride rijstactiviteiten toch een pluspunt. Ik handhaaf het koopadvies voor Devgen."