De landbouwers zijn met de moed der wanhoop in de ondergrond op zoek naar water, maar de meeste snel ontginbare bronnen zijn inmiddels al weer opgebruikt. Vooral het westen van de VS is hard getroffen, in sommige gebieden kan de noodtoestand uitgeroepen worden.

De watercrisis heeft dusdanige afmetingen aangenomen dat niemand er ooit van had durven te dromen. Sommige economen spreken van apocalyptische scenario's. Vooral watergevoelige teelten als maïs hebben bijzonder zwaar te lijden onder het uitblijven van voldoende regenval.

De landbouwers zijn met de moed der wanhoop in de ondergrond op zoek naar water, maar de meeste snel ontginbare bronnen zijn inmiddels al weer opgebruikt. Vooral het westen van de VS is hard getroffen, in sommige gebieden kan de noodtoestand uitgeroepen worden. De watercrisis heeft dusdanige afmetingen aangenomen dat niemand er ooit van had durven te dromen. Sommige economen spreken van apocalyptische scenario's. Vooral watergevoelige teelten als maïs hebben bijzonder zwaar te lijden onder het uitblijven van voldoende regenval.